بشر امروز از معنا تهی شده است، و شدیداً نیازمند «پیشرفت معنوی» است.

۱۴ مطلب با موضوع «اشعار نایبی» ثبت شده است

زندگی زیباست

زندگی زیباست

زندگی اینجاست...

زندگی یک رؤیاست ..

زندگی عرصه  درگیری من با دنیاست.

گه گداری خوب است،گاهی هم در دعواست.

غم ندارم ،چرا که دل ما چون دریاست.

نایبی 4 مهر ۹۵

شعر زندگی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سلطان علی نایبی
غرق مناجات

غرق مناجات

دل ببین غرق مناجات خدا
قلب گشته جزو آیات خدا
روح چون در خدا فانی شود
می شود زایر به ساحات خدا 
خستگی در روح عاشق نیست شد
زان که «عشق» است از فیوضات خدا
نایبی.۳ـ۷ـ ۹۵.
#سلطان_علی_نایبی #شعر #غرق‌مناجات

۰ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
سلطان علی نایبی

به محض روی تو

۰ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
سلطان علی نایبی

زندگی یک نبرد...

۰ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
سلطان علی نایبی

به یاد موی تو

۰ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
سلطان علی نایبی

عشق انسان را ...

عشق انسان را پریشان می کند
خانه های خشتی ویران می کند
خانه ای سازد جنسش از بلور
عشق حیوان را انسان می کند

۰ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
سلطان علی نایبی

عشق است

آســــــــــــــــیه همسر فرعون «ندا» داد یار بّ
خـــــــــانه ای ده خـــــــدایا به موازات خـــودت


عشـــــــق است طاقت دوری ندارد عشــق است
که چــــــــنین آمده نزدیک به ساحــــــات خودت

۰ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
سلطان علی نایبی

آتش زده ام

آتش زده ام اینک میخانه دیشب را
برباد فرستادم آن خانه دیشب را
از جام می دیشب بیزار شدم اینک
ویرانه نمودم من بتخانه دیشب را

۰ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
سلطان علی نایبی

نگاه خیره

تمام شــــــــــــــــب نگاهم خیــره گشته
به دنبال غــــــــــــــــم دیریــــــنه گشته
غم «عشـق خـــــــداوند» در سرم بود
از «اندیشه» گذشت در «سینه» گشته

۰ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
سلطان علی نایبی

توپ بازی

در شــــلوغی بازی، توپ بازی ام گم شد
در میان آن شـــادی،توپ بازی ام گم شد

۰ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
سلطان علی نایبی

بهار عمر


در بهــــــــار عمر ما ، کودکی چقدر زیباست
در ســــــــرای این دنیا، کودکی چقدر زیباست
عاشــــقانه در بـــــازی،عارفـــــــــانه در خوردن
عشق و معرفت خالـــــــص،کودکی چقدر زیباست

۰ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
سلطان علی نایبی

هم دل و هم دین

در این گلزارعشق» هم «دل» و هم «دین»‌
ببین که شاعران با هـــــــــــــــــــــــــم گرفته 
چقدر زیبا شده اشعـــــــــــــــــــــــــــــار امروز
بلی اشعار جام جـــــــــــــــــــــــــــــــــــم گرفته.
نایبی.۱۳۹۵/۳/۲۵
‫#‏شعر‬ ‫#‏شاعران‬
‫#‏سلطان_علی_نایبی‬

۱ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
سلطان علی نایبی

روزهای بی عدالت

چه شب شده است روزهای بی «عدالت» ما
کمی سیه شده است ، آییــــــــــــــــــــــــــــنه «دیانت» ما
در انتظار «زیارت» خورشید «داد» هستیم
خدا کند که قبول افتد این «زیارت»‌ ما
نایبی.۱۳۹۵.۳.۲۸
‫#‏شعر‬ ‫#‏عدالت‬ ‫#‏زیارت‬
‫#‏سلطان_علی_نایبی‬

۰ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
سلطان علی نایبی

خدا در خواب من

چندی است خدا به خواب من، اعجاز آمده است
در یک کرشمه به صورت پرواز آمده است
هر لحظه من می شنوم یک صدا از او 
هر لحظه یک نگاه ، چه دمساز آمده است
اینجا محل رؤیت خورشید من بود
اینجا خدا برای دل پر آز آمده است
آیا بود که پس از خواب ناز بیداری؟!
گفت آن یکی خواب به از راز آمده است
‫#‏سلطان_علی_نایبی‬
۱۳۹۵.۴.۲

۰ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
سلطان علی نایبی