در بهــــــــار عمر ما ، کودکی چقدر زیباست
در ســــــــرای این دنیا، کودکی چقدر زیباست
عاشــــقانه در بـــــازی،عارفـــــــــانه در خوردن
عشق و معرفت خالـــــــص،کودکی چقدر زیباست


رفت و آمد کودک بر مــــــــــدار یک بازی است
بازی با کبـــــــــــــوترها، کودکی چقدر زیــــباست
کیـــــــــنه ای ندارد او از زمین و از دریـــــــــــا
یک سلام بر هســــــــــتی، کودکی چقدر زیباست
سقـــــــــــــف می شکافداو، دل می ربـــــــــــاید او
خنده های بی آلایـــــــش ، کودکی چقدر زیباست
غصــــــــه های پیچیده ، زخم های تاریــــــــخی
نیست در دل کـــــــودک، کودکی چقدر زیباست
قهر و آشتی کودک یک نگاه و یک روز است
قلــــب کودکان سالــــــم، کودکی چقدر زیباست
نایـبی بخوان قرآن ،قلــــــب کودکان پاک است
در بهار قــــــــــــــرآنی،کودکی چقدر زیباست.
سلطان علی نایبی
پنج شنبه ۲۴-۵- ۱۳۹۵
‫#‏سلطان_علی_نایبی‬ ‫#‏شعر‬