دریافت
عنوان: عزاداری مهاجرین افغانستانی مقیم شیراز.روز عاشورا سال ۱۳۹۰.
حجم: 11.8 مگابایت
توضیحات: عزاداری

مدت زمان: 4 دقیقه 3 ثانیه