بشر امروز از معنا تهی شده است، و شدیداً نیازمند «پیشرفت معنوی» است.

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اشعار عرفانی» ثبت شده است

زندگی یک نبرد...

۰ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
سلطان علی نایبی

به یاد موی تو

۰ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
سلطان علی نایبی

عشق انسان را ...

عشق انسان را پریشان می کند
خانه های خشتی ویران می کند
خانه ای سازد جنسش از بلور
عشق حیوان را انسان می کند

۰ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
سلطان علی نایبی

عشق است

آســــــــــــــــیه همسر فرعون «ندا» داد یار بّ
خـــــــــانه ای ده خـــــــدایا به موازات خـــودت


عشـــــــق است طاقت دوری ندارد عشــق است
که چــــــــنین آمده نزدیک به ساحــــــات خودت

۰ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
سلطان علی نایبی

آتش زده ام

آتش زده ام اینک میخانه دیشب را
برباد فرستادم آن خانه دیشب را
از جام می دیشب بیزار شدم اینک
ویرانه نمودم من بتخانه دیشب را

۰ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
سلطان علی نایبی